logo


 

Landbouwjob: gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Het gebruik van de website www.landbouwjob.be, hierna landbouwjob genoemd, impliceert dat de bezoeker/gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Gegevens plaatsen

Door het verzenden van informatie aan deze website aanvaardt elke gebruiker dat hij op de hoogte is van de missie van deze website, erkent hij dat deze website volledig binnen de regels van de wetgeving valt, en aanvaardt hij alle regels en beperkingen die daaruit voortvloeien.

De gebruiker bevestigt dat al wat hij schrijft en doorstuurt de waarheid is, neemt daarvoor zelf elke verantwoordelijkheid op, en weet dat valse verklaringen aanleiding kunnen geven tot strafklacht en schadevergoeding.

Landbouwjob behoudt zich het recht om vacatures of andere vermeldingen aan te passen, te weigeren, te verwijderen en/of te verspreiden zonder voorafgaandelijke melding en zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Functionaliteit

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Privacy

Landbouwjob respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Landbouwjob verzamelt informatie over de gebruikers, zoals de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking worden gesteld. Gebruikers die een melding doen of contact opnemen met deze website aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens conform de wetgeving verwerkt mogen worden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid van de informatie op landbouwjob te verzekeren. Landbouwjob en zijn leveranciers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of incidentele schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van landbouwjob.

landbouwjob bevat verwijzingen naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruikers van landbouwjob aangeboden. landbouwjob is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden van deze verwijzingen naar andere websites betekent niet dat landbouwjob de inhoud van deze sites zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat landbouwjob de gebruikers het gemak van deze verwijzingen aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen landbouwjob en de uitbaters van deze sites. Landbouwjob kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

U aanvaardt dat landbouwjob niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van formulieren, social media, nieuwsbrieven of e-mails.

Auteursrecht

Alle materiaal op landbouwjob is, tenzij anders vermeld, eigendom van landbouwjob en is auteursrechtelijk beschermd. Bepaalde namen, tekens, logo's en teksten die op landbouwjob worden gebruikt zijn geregistreerde en dus beschermde handelsmerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Bewaring in eender welke vorm, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor eender welk doeleinde in gelijk welke vorm zijn strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van landbouwjob werd bekomen.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan deze gewijzigde voorwaarden

Betwistingen

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de gebruiker bij betwistingen, ons moeten dagvaarden voor het Gerecht bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.